6 Temmuz 2013 Cumartesi

NAFAKA BORÇLUSUNUN ZATEN ANNE BABA OLMASINDAN KAYNAKLANAN VE YAPMASI GEREKLİ ZORUNLU ÖDEMELER NAFAKA BORCUNDAN MAHSUP EDİLEMEZ.


T.C.
YARGITAY
12.Hukuk
Dairesi

Esas:  2009/19445
Karar: 2010/1217
Karar Tarihi: 21.01.2010

ÖZET:
Somut olayda ödemelerin (OKUL TAKSİDİ, OKUL AİDATI,SERVİS PARASI ...VS GİBİ) <ahlaki bir borcun yerine getirilmesi niteliğinde olduğu> kabul edilmekte ve nafaka borcundan düşülemeyeceği sonucuna varılmaktadır.
O durumda mahkemece bu kısımlara yönelik istemin reddi gerekirken bunları kapsar biçimde sonuca gidilmesi isabetsizdir.


BU HUSUSTA DİĞER KARARLAR ;

A- Yatılı mektepte okumakta olduğu anlaşılan ve kendisine nafaka takdir edilmiş bulunan küçüğe «ilbas ve mektepte yatıp kalkma masrafı da dahil olmak üzere» nafaka takdir edildiğine dair icrası istenen ilâmda bir kayıt bulunmamış olmasına göre, mukadder nafakadan hariç olarak borçlunun mektep idaresine yatırdığı para teberru kabilinden sayılacağından bunun ödenmesi icap eden nafaka borcundan tenzili ve Borçlar Kanunu’nun 123. maddesi uyarınca takası doğru olmadığı halde, mercice bu cihet düşünülmeksizin, yazılı olduu üzere karar verilmesi kanuna aykırı olduğundan...

İİD. 21.3.1958 T. E: 1736, K: 1771 (Jurisdie tio, S: 14, s: 1298)

B- Kendisine nafaka takdir edilmiş olan çocuğu borçlunun leyli mektebe verip okutması ve bu suretle onun infak ve iaşesi ile yatacak yerini ve mektep masraflarını tesviye etmesi teberrü mahiyetinde sayılamayacağından, bu masrafların okuma müddetince çocuğa ait işleyen nafakadan mahsubu gerekir.

İİD. 12.6.1951 T. E: 3106, K: 3218 (OLGAÇ, S./KÖYMEN, H. İçtihatlarla İcra ve İflâs Kanunu, s: 228)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder